Met elkaar
voor elkaar

Willinge Prinsstraat 24, 8421 PE Oldeberkoop

BELEIDSPLAN

Voor de jaren 2020 - 2022 is een actueel beleidsplan opgesteld. Naar behoefte is dit beleidsplan op te vragen dan wel te raadplegen bij het bestuur.

In maart 2019 is er een nieuw bestuur gevormd welke onder andere tot functie heeft de plannen uit het beleidsplan tot uitvoer (te laten) brengen.

  • Jan Henk Veenhouwer, voorzitter
  • Iety Hullegie, lid
  • Afke luchtenveld, lid
  • Gerard Tuttel, lid
  • Rianne Logtenberg, lid

 De MFA draait volledig op vrijwilligers. Er is geen sprake van (betaalde) werknemers. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden.

Doel MFA Oldeberkoop

Een gebouw ontwikkelen en te faciliteren waarin ontmoetingen van mensen gestimuleerd worden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp Oldeberkoop. 

Het faciliteren van een gebouw met diverse gebruiksmogelijkheden werkt inspirerend. Bottom-up initiatieven worden gestimuleerd om zodoende de kwaliteit en de leefbaarheid van de leefomgeving als vanzelf  te waarborgen/in stand te houden/te vergroten.

In Oldeberkoop is een gebouw ontwikkeld waar verschillende activiteiten plaatsvinden. De Brandweer, de Peuterspeelzaal, een volwaardige sporthal met tribunes en extra kleedaccommodaties. Een verhuurbare ruimte voor bijv. therapeuten, en diverse ruimtes die beschikbaar zijn voor dorpsactiviteiten. Denk aan toneel- en muziekvoorstellingen, vergaderingen, en allerlei andere bijeenkomsten. 

Het geheel is zo gemaakt dat er mogelijkheden ontstaan voor grote en kleine groepen. Het gebouw en de ruimtes worden voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt, multifunctioneel dus.

pdfDownload de gebruikers overeenkomst.82.11 KB

FINANCIEN EN VERMOGEN

De stichting beoogt met de exploitatie van de MFA geen winst- oogmerk. Wel dient de MFA financieel gezond te zijn en te blijven om de exploitatie voort te kunnen zetten en de nodige investeringen en (groot) onderhoud aan en in het pand te kunnen doen. Met als doel de MFA gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig te houden.

Het algemene fiscale nummer van MFA MeJander is 8226.00.225. Voor de BTW is het fiscale nummer NL822600225B01

Wat betekent MeJander?

De naam MeJander is een samenstelling van Meander + Jan. Meander heeft de volgende betekenis; 

  • een natuurlijke loop
  • zijn eigen weg vinden.

Dit slaat op het proces; Oldeberkoop heeft zijn eigen weg gevonden en heeft op zijn eigen manier vorm gegeven aan het gebouw, zowel bestuurlijk, financieel als bouwkundig.

Dit slaat ook op de natuurlijke loop van een rivier. Oldeberkoop ligt tussen de riviertjes Linde en Tjonger, waar vaak naar wordt verwezen.

Daarnaast is het ook een verwijzing naar de gebruikers; iedereen kan in het gebouw zijn eigen weg zoeken en vinden.

Het tweede onderdeel is de verwijzing naar Jan Hesselink.

Jan Hesselink is de initiatiefnemer en was jarenlang voorzitter van de stichting. Tijdens de bouwperiode heeft hij als vrijwilliger een enorm inspirerende en uitvoerende rol vervuld. Ook toen het gebouw in functie was, bleef hij een actieve aanjager en vrijwilliger.

In het beeldmerk is de letter J weer weergegeven als een blauw slingerende ‘letter’, waardoor de symboliek met de natuurlijke loop, de rivier, nogmaals wordt aangeduid.