Beleid en financiële informatie

Beleidsplan

Voor de jaren 2020 - 2022 is een actueel beleidsplan opgesteld. Naar behoefte is dit beleidsplan op te vragen dan wel te raadplegen bij het bestuur. 

Bestuur en bezoldiging

In  maart 2019 is er een nieuw bestuur gevormd welke onder andere tot functie heeft de plannen uit het beleidsplan tot uitvoer (te laten) brengen. Het bestuur van MFA MeJander bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Henk Veenhouwer​- voorzitter / penningmeester
  • Rianne Logtenberg    ​  - secretariaat
  • Atte de Jong                 ​- lid, coördinatie gebouw en verbouw
  • Chris de Vries               ​- lid, coördinatie horeca
  • Iety Hullegie                  ​- lid, coördinatie schoonmaak

De MFA draait volledig op vrijwilligers. Er is geen sprake van (betaalde) werknemers. Ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden.

Financiën en vermogen

De stichting beoogt met de exploitatie van de MFA geen winstoogmerk. Wel dient de MFA financieel gezond te zijn en te blijven om  de exploitatie voort te kunnen zetten en de nodige investeringen en (groot) onderhoud aan en in het pand te kunnen doen. Met als doel de MFA gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig te houden.

Het algemene fiscale nummer van MFA MeJander is 8226.00.225. Voor de BTW is het fiscale nummer NL822600225B01