Zoekt u ruimte voor een vergadering, workshop, activiteit, feest of iets anders?

De Bouw

Alle activiteiten rondom het bouwtechnische deel van het MFA worden uitgevoerd door de projectleider Richard Twint, in nauw overleg met het bestuur. De bouw zit in nu in de ontwikkelfase, en dat betekent dat na de eerste schetsen op dit moment de laatste inventarisatie plaatsvindt van alle wensen en idee├źn van toekomstige gebruikers. Op korte termijn worden deze verwerkt in een definitieve tekening. De voorbereidingen voor het bouwen van een MFA hebben lang geduurd maar op dit moment worden knopen doorgehakt. Met de gemeente zijn goede afspraken gemaakt over een verkort proces rondom de omgevingsvergunning en dat betekent extra tijdswinst. Het streven is om in het najaar van 2012 het gebouw in gebruik te nemen.

Wilt u alvast een indruk krijgen van het gebouw, dan kunt u de maquette komen bekijken tijdens de inloopavond.

Doel MFA Oldeberkoop

De missie van de stichting is om een gebouw te ontwikkelen en te faciliteren waarin ontmoetingen van mensen gestimuleerd worden ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp Oldeberkoop.
Het faciliteren van een gebouw met diverse gebruiksmogelijkheden werkt inspirerend om bottom-up initatieven te ontwikkelen om zelf de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid te stimuleren.

In Oldeberkoop wordt een gebouw ontwikkeld waar verschillende functies in komen, zoals de Brandweer, de Peuterspeelzaal, een volwaardige sporthal met tribunes en extra kleedaccommodaties, een verhuurbare ruimte voor bijv. therapeuten, en diverse ruimten die beschikbaar zijn voor dorpsactiviteiten. Hierbij kun je denken aan toneel- en muziekvoorstellingen, vergaderingen, en allerlei andersoortige bijeenkomsten. Het geheel wordt zo gemaakt dat er mogelijkheden ontstaan voor grote en kleine groepen. Het gebouw en de ruimten worden voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt, waardoor de multifunctionaliteit toeneemt.

Multifunctioneel centrum voor en door Oldeberkoop

In ons dorp werken wij hard aan een prachtig multifunctioneel centrum. Nu nog in de ontwikkelfase, maar straks een centraal punt in Oldeberkoop. Het centrum is een plek voor en door dorpsgenoten. U kunt hier sporten, een voorstelling bijwonen of gewoon mensen ontmoeten. In de toekomst biedt het centrum ruimte aan veel activiteiten. Zo krijgen bijvoorbeeld de brandweer en de peuterspeelzaal een plekje in het nieuwe gebouw.[widgetkit id=1]

Lees meer