Zoekt u ruimte voor een vergadering, workshop, activiteit, feest of iets anders?

2012 was een goed jaar

2012 is voor de MFA het jaar van de start van de bouw, waarbij heel veel partners een bijdrage leveren om de hele organisatie vorm te geven. Dit zijn soms financiele bijdragen, sponsoring, en natuurlijk het werkelijke bouwen en installeren.

 MF LogoVrijwilligers2

Bij een groot project spelen diverse adviseurs ook een belangrijjke rol. Op de webpagina 'partners' staan alle betrokken partijen genoemd.
 
Natuurlijk zijn in dit project al veel vrijwilligers actief, en in de afronding van de bouw zullen dat alleen nog maar meer worden.
Daarmee wordt het bouwtraject een samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
 
2013 wordt het jaar dat het allemaal echt gaat draaien. Het bestuur heeft er zin in. Het is goed om te zien dat de doelstelling 'ontmoetingen faciliteren' nu al vorm begint te krijgen. Nu de bouw zichtbaar wordt, komen er al steeds meer aanvragen binnen om iets te organiseren, zowel in de sporthal, als in de overige ruimten.
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor zijn betrokkenheid in 2012 en wij wensen alle Bercopers en andere betrokkenen een gelukkig en gezond 2013, en we hopen dat in het nieuwe jaar veel mensen elkaar in het MFA zullen ontmoeten.
 
Bestuur Stichting MFA