Zoekt u ruimte voor een vergadering, workshop, activiteit, feest of iets anders?

Vergunning ter inzage

De komende zes weken ligt het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Als er geen beroep wordt ingediend bij de rechtbank, wordt dit een definitieve vergunning. De verwachting is dat we eind april de vergunning hebben. Dat is meteen het startschot voor de werkzaamheden.
Het college heeft deze vergunning verleend om de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Oldeberkoop mogelijk te maken. De bouw van het MFA past niet in het huidige bestemmingsplan.