Zoekt u ruimte voor een vergadering, workshop, activiteit, feest of iets anders?

In Memoriam

Richard Twint cropWij zijn erg geschrokken van het onverwacht overlijden van

Richard Twint

projectleider bouw MeJander

Richard is meer dan 10 jaar intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Multi Functionele Accommodatie voor Oldeberkoop.

Vanaf de oriënterende fase, de voorbereiding en tijdens de bouw als projectleider. Na de bouwfase was Richard tot het laatst actief in de inrichting- en horecawerkgroep.

Tijdens de intensieve bouwfase was Richard dagelijks op de bouw aanwezig. Als hij niet op de bouw was, zat hij op internet te speuren naar leveranciers om producten te vergelijken, qua prijs, functionaliteit en betrouwbaarheid. Duizenden mails passeerden. Talloze offertes en brochures kreeg Richard door de handen. Hierop volgde het selecteren en uitvoerig onderhandelen met de leveranciers.

Een intensieve klus, waarbij Richard zijn kennis en handelsgeest volledig inzette om voor MFA de beste keuzes te maken. Dit heeft er toe geleid dat méér mogelijk geworden is dan gedacht. De uitstraling die het gebouw heeft gekregen is mede te danken aan zijn professionaliteit.

Zijn tomeloze enthousiasme en betrokkenheid leidde bij hem ook tot het bedenken van de naam MeJander. Hierdoor blijft Richard voor altijd verbonden aan het gebouw.

Wij hebben Richard tijdens de vele en soms lange vergaderingen leren kennen als een markante persoonlijkheid. Hij hield van een gezellige nazit, altijd met een hapje en een drankje. Zijn humor, brede kennis, groots denken en uitgebreide verhalen zullen ons nog lang bij blijven.

We gaan hem missen.

Het bestuur Stichting MFA Oldeberkoop wenst de familie en vrienden veel sterkte.

Quote Richard Twint, oktober 2013

“Toen ik elf jaar geleden kennis nam van het idee een MFA voor Oldeberkoop te realiseren,
heb ik mij automatisch bezig gehouden met de jarenlange voorbereidingen.
Als voorzitter van een sportvereniging niet zo vreemd: wat is mooier om alle mogelijke
sporten op loopafstand te kunnen beoefenen. Ik was overtuigd van de enorme voordelen
voor ons dorp qua leefbaarheid en samenhang. Vooral toen in het concept-idee
toevoegingen werden gedaan zoals een dorpszaal, kinderopvang en brandweerkazerne.

De laatste jaren werd ik projectleider van een gigantische klus: naast de professionele
begeleiding, met zeer veel vrijwilligers het miljoenen kostende project van de
grond te krijgen. Dat het gelukt is, komt door het nooit aflatende enthousiasme en
doorzettingsvermogen van al deze mensen.”

Peuterspeelzaal thuis in MeJander

“Het is hier ruimer, lichter en veiliger”. Barbara Oenema is blij met de nieuwe ruimte voor de peuters in MeJander. Na de meivakantie is Peuterspeelzaal Berend Botje verhuisd. Voorheen hadden de peuters een plekje in De Blughut. Op de nieuwe locatie heeft de Peuterspeelzaal de beschikking over een overzichtelijke binnenspeelruimte en een veilig buitenspeelterrein met mooie speelattributen.

GH6A9056 CustomSamen met haar twee vaste vrijwilligers Astrid en Margot en een stagiaire leidt Barbara de peuterspeelzaal. Elke dinsdag, woensdag en vrijdag spelen de peuters onder hun deskundige leiding. De dag staat in het teken van knutselen, spelletjes in de kring, muziek en spelen. Heerlijk ravotten met leeftijdsgenootjes.

Spelen en leren gaan hand in hand
Op Berend Botje stimuleren Barbara en haar medewerkers de kinderen zich op een speelse, natuurlijke manier te ontwikkelen. De Piramide-methode die wordt gebruikt, biedt aansprekende thema's aan (zoals lente, verkeer enzovoort) passend bij de leeftijd van het kind. “Elk kind is anders en krijgt de begeleiding die hij of zij nodig heeft”, weet Oenema. “We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die zij hebben”.

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen de peuterspeelzaal bezoeken. De openingstijden van de peuterspeelplaats zijn: dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend: 8.30 uur tot 11.30 uur. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met 06-27328246 (tijdens openingsuren). Buiten openingstijden kunt u bellen met Stichting Scala op telefoonnummer: 0516-567 220. Natuurlijk mag u ook bij ons komen kijken.

Uitnodiging opening 22 juni 2013

Nog even en al het harde werken wordt beloond. Het is al duidelijk te zien dat onze Multifunctionele Accommodatie Oldeberkoop (MFA) bijna voltooid is. Vele (vrijwilligers)handen hebben hun steentje bijgedragen aan een prachtig resultaat. Ons nieuwe dorpsgebouw wordt feestelijk geopend op zaterdag 22 juni.

Het bestuur nodigt u van harte uit om het einde van de bouw met ons te vieren. Er is vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur een divers programma met de officiële opening om 10.30 uur.

Dat belooft een historisch, spectaculair moment te worden, dus komt allen. ’s Avonds is een feestavond gepland, óók met een programma voor elk wat wils. Dansen, luisteren, maar ook voldoende ruimte om rustig en gezellig te praten.

Meer informatie staat in de nieuwsbrief die binnenkort in Oldeberkoop huis aan huis wordt bezorgd.

Buurtmeester bindt en verbindt mensen in de samenleving

Wij willen graag een buurtmeester. Dat gaat zeker lukken als wij voor de landelijke actie Kroonappels - een initiatief van het Oranjefonds - worden geselecteerd. We zijn inmiddels een ronde verder, maar we zijn er nog niet. Het publiek heeft gestemd. Nu is het aan de winnende organisaties en een vakjury. Op 18 april zijn de winnaars bekend. De winnaars krijgen een geldbedrag van EUR 50.000 en een appeltje van Oranje uit handen van de Koning en Koningin.

Met een buurtmeester kunnen wij bewoners in de samenleving binden en met elkaar verbinden. Een buurtmeester is een aanspreekpunt en betrekt en ondersteunt bewoners bij het leven en samenleven in de directe leefomgeving. Buurtmeesters leggen sociale contacten en spreekt de taal van de bewoners en de taal van organisaties. Dat zorgt voor korte lijnen zodat problemen snel opgelost worden. Het werk draagt bij aan een beter leefbare samenleving. De buurtmeesters ondersteunt en beantwoord vragen. Ook met klachten, wensen en ideeën kunt u bij de buurtmeester terecht.

Er vindt ontmoeting plaats en sociale integratie van individuen en groepen. Zowel op sportief, cultureel en maatschappelijk worden bewoners en vrijwilligers geactiveerd en gemobiliseerd om samen taken en activiteiten uit te voeren.

De sociale samenhang in de omgeving versterkt zich en de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving wordt verbeterd. Zo kunnen buurtbewoners die moeten re-integreren een opstap maken en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Buurtbewoners met een beperking worden verbonden aan een begeleider en voeren taken uit binnen de MFA. Ook geeft de MFA de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

Omkijken naar elkaar
De MFA is er voor jong en oud. Wij brengen alle facetten samen. De MFA is een ontmoetingscentrum en geeft ruimte aan onder andere toneel, dorpshuis, muziek en zang verenigingen, jongerenwerk, sportverenigingen maar ook aan de buurtmeester. Wij hebben alles in huis waar de samenleving om draait. Het binden en verbinden van personen moet een groter geheel worden binnen onze samenleving. We moeten omkijken naar elkaar! Met de aandacht die wij krijgen, kan het een groter gevolg krijgen wat goed is voor de maatschappij.

Sportvloerkeuring door ISA Sport

Instituut voor Sportaccommodaties B.V. heeft op 9 oktober 2013 een rapport verzonden met de toetsingsgegevens van de sportvloer in MFA MeJander. Het betreft een Descol sportvloer, type puntelastisch, klasse 3.

Lees meer

Veel belangstelling voor opening van Mejander

Onze Multifunctionele Accomoddatie Oldeberkoop is zaterdag onder grote belangstelling geopend. Zeker 500 mensen waren getuige van de feestelijke start van het centrum en de onthulling van de naam Mejander. Ook de weergoden lieten zich van hun beste kant zien waardoor de dag een groot succes was.

opening publiek500Ter gelegenheid van de opening danste de jeugd de Harlem Shake en de brandweer was met groot materieel aanwezig voor een aantal indrukwekkende demonstraties. Een enorme hoogwerker zorgde er voor dat mensen het evenement en Oldeberkoop van grote hoogte konden bekijken.

Bij het binnengaan van het pand moest een gekleurde dozenmuur als barricade worden overwonnen. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld alle nieuwe ruimtes en de gebruikers te bezoeken. Binnen werd muziek gemaakt en waren diverse sportdemonstraties waardoor meteen het multifunctionele karakter werd onderstreept.

Met de opening is een einde gekomen aan een periode van tien jaar, van idee tot de uiteindelijke bouw. Tijdens de opening werden de vele vrijwilligers nog een keer geroemd. Dankzij hun inzet is het project tot een goed einde gebracht. Mejander huisvest een sporthal, praktijkruimtes, vergaderzalen, peuterspeelzaal en de brandweerkazerne. (Foto: Nadine de Ruiter)

De laatste loodjes......

...wegen het zwaarst. Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt op de puntjes op de i te zetten. 22 juni moet alles klaar zijn en er is nog veel werk te verzetten.

Lees meer